Sosiaalisessa mediassa tapahtuu myös poliittista vaikuttamista. Lähes kaikki poliitikot ja muut politiikasta kiinnostuneet ovat luoneet vähintään yhden sosiaalisen median tilin. Vieläkin yleisempää on, että tilejä on useita. Politiikassa vaikuttavat henkilöt luovat itselleen tilit Instagramiin, Facebookiin ja Twitteriin. Sen lisäksi monet pitävät poliittista blogia, joka käsittelee aiheita ajankohtaisista asioista aina lakipykäliin ja mahdollisiin muutoksiin. Poliittinen vaikuttaminen ei siis enää ole pelkkää eduskunnassa ja kunnan hallituksessa työskentelemistä. Se on tänä päivänä paljon muutakin. Voisikin sanoa, että sosiaalisen median myötä politiikka ja sen ammattilaiset ovat tulleet lähemmäksi tavallista kansaa.

Poliittisen vaikuttaminen keinot

Poliittisella vaikuttamisella pyritään tuomaan kansalaisten tietoon sellaisia asioita, jotka liittyvät vahvasti päivän politiikkaan. Yksi ajankohtaisista asioista on vuosi toisensa jälkeen valtion velkaantuminen ja siitä johtuva verojen kiristyminen. Politiikan ammattilaiset ja muut politiikasta kiinnostuneet pyrkivät kertomaan oman kantansa ja perustelemaan sen siten, että muut kokevat perustelujen olevan uskottavia. Kun oma kanta saa tarpeeksi kannatusta, voi poliittinen ura lähteä käyntiin.

Ihmisten mielipiteisiin ja arvoihin vaikutetaan perustelemalla asiat. Tällainen vaikuttaminen pohjautuu kokonaisvaltaisesti tosiasioihin. Poliittisen vaikuttajan ei siis tule koskaan vääristellä asioita tai kertoa sellaisista asioista, joista hänellä ei ole tietoa. Vastuu on suurempi kuin sellaisilla vaikuttajilla, jotka keskittyvät esimerkiksi tuotteiden markkinoimiseen. Jos poliittinen vaikuttaja on jonkun puolueen listoilla, hän edustaa puoluetta, vaikka kirjoittaisikin asioista omilla henkilökohtaisilla tileillään. Joissakin tapauksissa puolue on päätynyt jopa erottamaan poliittisen vaikuttajan, joka on ylittänyt rajat sosiaalisen median kirjoituksissaan. Vaikka Suomessa onkin sananvapaus, ei ketään saa loukata eikä valheellista tietoa saa levittää.

Vaikuttajan rooli mielletään monesti upeaksi ja kaikin puolin tavoiteltavaksi. Kannattaa kuitenkin muistaa myös se, että rooliin kuuluu sen kääntöpuoli. Vaikuttajat voivat vääristelemällä asioita joutua itse syytösten kohteiksi. Sen lisäksi vaikuttajan tulee aina pystyä keskustelemaan asioista ja perustelemaan tosiasioina esille tuomansa väitteet. Poliittisen vaikuttajan tulee tuntea aihealue erityisen hyvin, jotta hän ei joudu hankalaan tilanteeseen. Jos politiikka ei ole kaikilta osin hallussa, ei siitä kannata kirjoittaa ainakaan kovin kattavia tekstejä.