Sosiaalista mediaa hyödynnetään tänä päivänä poliittisen vaikuttamisen välineenä. Kun aikaisemmin jalkauduttiin kansan pariin ja pidettiin tilaisuuksia toreilla, nykyisin poliittista keskustelua käydään netissä. Sosiaalinen media onkin loistava alusta tuoda omia poliittisia näkemyksiään esille. Se on myös alusta, jossa politiikasta kiinnostuneet ja sitä työkseen tekevät voivat käydä keskusteluja ja vaihtaa mielipiteitään. Jos poliitikko esimerkiksi julkaisee kirjoituksen Instagramissa, Facebookissa tai Twitterissä, se leviää nopeasti. Tunnettujen poliitikkojen kirjoituksia jaetaankin niin hyvässä kuin pahassa. Poliittisia kirjoituksia julkaistessaan kannattaan siis varautua myös negatiivisiin kommentteihin.

Yhteiskunnallinen kehitys

Yhteiskunnan ja sen kehityksen kannalta on tärkeää, että poliittista sisältöä julkaistaan monelta eri kannalta. Suomessa on vahva oikeistoon ja vasemmistoon pohjautuva lajittelu. Jotta yhteiskunta voisi kehittyä, tarvitaan mielipiteitä niin oikeistosta kuin vasemmistosta. Onkin yleistä, että oikeistolaiset ja vasemmistolaiset keskustelevat ja väittelevät aiheista. Näin tavalliset kansalaiset saavat molempien osapuolten näkemykset ja voivat niiden perusteella päättää oman näkökantansa. Oikeiston ja vasemmiston lisäksi Suomesta löytyy myös vihreät, joka painottaa erityisesti ympäristöasioita ja heikompien asioita. Yleensä vihreät ottaakin kantaa sellaisiin asioihin, jotka ovat tärkeitä puolueelle, ja jättävät muut asiat rauhaan.

Sosiaalisessa mediassa ei ole hierarkiaa, vaan kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tuoda omia mielipiteitään esiin. Joskus puolueet voivat huomata sosiaalisesta mediasta ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta. Sosiaalinen media on nykyään siis myös keino löytää mahdollisia ehdokkaita puolueelle. Sosiaalisessa mediassa kannattaakin olla ahkera. Siellä voi tuoda esille omia mielipiteitään tärkeisiin asioihin liittyen. Mielipiteet herättävät aina keskustelua, joka taas tuo näkyvyyttä. Näkyvyys on tärkeää sosiaalisessa mediassa, sillä se takaa aina paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Poliittista vaikuttajaa voidaan seurata, sillä hänen koetaan olevan omaa puoluekantaa ja itselle tärkeitä asioita edustava. Toisaalta poliittista vaikuttajaa voidaan seurata myös sen vuoksi, että hän aiheuttaa keskustelua. Mitä rehellisempi on ja mitä rohkeammin uskaltaa ottaa kantaa, sitä paremmat mahdollisuudet poliittisella uralla etenemiseen ovat. Politiikka ei siis sovi hiljaisille henkilöille, vaan se vaatii äänen käyttämistä ja asioiden tuomista julki, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä.