Sosiaalisen median yleistyminen on saanut aikaan monia muutoksia yhteiskunnassa. Näistä ensimmäisenä tulee mieleen ehdottomasti sosiaalinen verkostoituminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Kun aikaisemmin verkostoituminen tapahtui kasvotusten ja myös vuorovaikutus tapahtui keskustelemalla toisen kanssa, nykyisin kaikki tämä tapahtuu helpoiten sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen osallistuminen on myös tullut tutuksi yhdelle jos toiselle. Nykyisin jopa koulua voidaan käydä digitaalisesti, mutta myös tapahtumia ja palavereita järjestetään kokonaan verkossa. Näiden kohdalla käytetään palveluita, jotka mahdollistavat sen, että vaikka kuinka moni osallistuja voi ottaa osaa palaveriin tai tapahtumaan kotoa käsin.

Samaan aikaan etätyöt ovat yleistyneet. Etätöiden tekeminen tapahtuu kotoa käsin tai sieltä, missä ikinä onkaan. Työpäivä hoituu siis samaan tapaan ja työtehtävät pysyvät samoina, mutta ainoastaan työpiste muuttuu. Toki edelleen tänä päivänä on paljon sellaisia töitä, joita ei voi hoitaa etänä. Tällöin työpaikalle mennään normaalisti ja siellä tehdään täysimittainen työpäivä.

Sosiaalisen median myötä siis kaikenlainen osallistuminen on muuttanut muotoaan. Itse asiassa osallistumismuotoja on tullut lisää.

Blogeja käytetään tiedonhakuun

Varsinaisten sosiaalisen median tilien lisäksi myös blogit ovat suuressa roolissa tämän päivän vuorovaikutuksessa ja tiedonhaussa. Monet vaikuttajat kirjoittavat blogia, jossa he ottavat kantaa itselleen tärkeisiin aiheisiin. Nämä blogit keräävät lukijoita ja saavat keskustelua aikaan. Blogit voivat parhaimmillaan toimia paikkana, josta ihmiset hakevat tietoa. Useat blogit, varsinkin poliittisten toimijoiden sellaiset, ovat nimittäin tosiasioihin perustuvia.

Blogeja voi käyttää myös tiedon levittämiseen. Blogissa voi tuoda esille jotakin sellaista, joka vaatii tarkempaa tutustumista ja josta kansalaisten olisi hyvä olla tietoisia. Näin asia leviää paljon paremmin kuin esimerkiksi uutisissa kerrottuna. Tänä päivänä sosiaalinen media ja blogit toimivat nimittäin kaikista tehokkaimmin ja niiden parista tavoittaa myös nuorison. Blogiin voi linkittää myös muut sosiaalisen median tilit, jotta seuraajia saisi kaikille niille. Sanotaankin, että näkyvyys ja seuraajat tarkoittavat valtaa sosiaalisessa mediassa. Asia on juuri näin. Mitä enemmän näkyvyyttä käyttäjältä löytyy, sitä paremmin hän saa asiansa kuuluviin ja ihmisten tietoisuuteen. Vaikuttajien tulee siis pyrkiä löytämään jatkuvasti uusia seuraajia ja pitämään vanhat seuraajat kiinnostuneina, jotta nämä eivät lopeta seuraamista.