Sosiaalisen median vaikuttaminen perustuu monesti siihen, että seuraajien joukkoa kasvatetaan hiljalleen. Kun sosiaalisen median tili pidetään kiinnostavana ja sitä päivitetään säännöllisesti, seuraajat myös pysyvät. Moni tili nimittäin kokee sellaisen kohtalon, että seuraajat tulevat seuraamaan tiliä hetkellisesti, mutta lopettavat seuraamisen yllättäen. Kukaan sosiaalisen median vaikuttajaksi haluava ei tahdo tällaista tapahtuvan. Sen vuoksi onkin tärkeää, että sosiaalisen median vaikuttaja ei sorru itse ensin seuraamaan tilejä ja sen jälkeen lopettamaan seuraamisen. Tällaista valeseuraamista ei katsota hyvällä.

Tunnisteiden käyttäminen tekee näkyväksi

Sosiaalisessa mediassa tunnisteet ovat kaikkein tärkeimmässä roolissa. Tunnisteiden, eli hashtagien, käyttäminen tuo tiliä näkyväksi kaikille muille samasta aihealueesta kiinnostuneille. Sen vuoksi hashtageja kannattaa käyttää runsaasti. Netistä löytää tietoa siitä, mitkä ovat kunkin aihealueen suosituimmat hashtagit. Lisäksi jokaisen sosiaalisen median tilin olisi hyvä käyttää joitakin yleisimmistä hashtageista, joita Instagramissa ovat esimerkiksi #picoftheday ja #instagramdaily. Tällaisten tunnisteiden avulla monet käyttäjät, jotka eivät ole erityisesti kiinnostuneita tilin aihealueesta, saattavat päätyä tilille.

Tunnisteet ovat siis yksi tehokkaimmista keinoista saada lisää näkyvyyttä ja sitä kautta seuraajia. Sen lisäksi tunnisteiden käyttäminen on suorastaan ilmaista markkinointia. Monet sosiaalisen median tilien hoitamista työkseen tekevät ammattilaiset ovat ottaneet tunnisteiden käyttämisen ja aktiivisen vuoropuhelun tärkeimmiksi työkaluikseen.

Käytä tunnisteita mielenkiintoisten tilien etsimiseen

Koska vuorovaikutuksessa oleminen muiden käyttäjien kanssa on yksi menestyvän sosiaalisen median tilien vaatimuksista, on löydettävä itseä kiinnostavia tilejä. Parhaiten tämäkin onnistuu juuri tunnisteiden kautta. Tunnisteita hakemalla voi löytää tilejä, jotka vastaavat omaa tiliä. Tällaisten tilien kautta taas löytyy lisää saman aihepiirin tilejä. Näin seurattavia voi äkkiä olla jopa satoja ja samalla omakin tili voi saada yhtä monta uutta seuraajaa. Hashtagit ovatkin nousseet todella suureen arvoon käyttäjien keskuudessa.

Hashtageihin tulee siis tutustua ja niitä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon. Hashtageja voi myös keksiä itse. Monet luovat jotakin omaa tapaa tai itseään kuvaavan hashtagin, jonka alle julkaistaan kuvia ja videoita. Sosiaalisen median vaikuttajien omat hashtagit saattavat parhaimmillaan muodostua käsitteeksi, josta sosiaalisen median vaikuttaja tullaan myöhemmin muistamaan.