Sosiaalisen median vaikuttajan tulee saada ihmiset motivoituneiksi ostamaan jonkun tuotteen tai palvelun. Tämä voi tapahtua inspiroimalla ihmisiä ja saamalla heidät innostumaan. Vaikuttajan takana on aina yritys, joka tuottaa palvelun tai tuotteen, jota mainostetaan. Yritykset valitsevat sosiaalisen median vaikuttajat tarkkaan, sillä väärien vaikuttajien valitseminen voi johtaa yrityksen kannalta epäedullisiin tuloksiin.

Millaisia taitoja sosiaalisen median vaikuttajat tarvitsevat?

Sosiaalisen median vaikuttajan tulee olla johtajatyyppiä, joka pystyy suostuttelemaan ihmisiä ostamaan tuotteita tai palveluita. Niitä tulee osata markkinoida ja myydä oikealla tavalla. Oikea tapa on sellainen, että seuraajat vakuuttuvat tuotteesta tai palvelusta ja tekevät kaupat välittömästi. Jos yritys huomaa, että yhteistyö tiettyjen vaikuttajien kanssa toimii hyvin, siitä halutaan pitää kiinni. Tällöin yritys saattaa joutua maksamaan esimerkiksi korkeampaa palkkiota tai nostamaan provisiota. Joidenkin vaikuttajien kohdalla tilanne ei ole toivottu, eikä myyntiä synny. Tällöin yhteistyön jatkaminen on turhaa niin yrityksen kuin vaikuttajan kannalta.

On olemassa monia erilaisia tapoja, joilla vaikuttaja pystyy vaikuttamaan muiden kansalaisten käyttäytymiseen ja mielipiteisiin. Yksi hyvä tapa on keskittyä tosiasioihin. Tosiasioihin keskittyminen tarkoittaa siis sitä, että vaikuttaja kertoo rehellisesti tuotteen tai palvelun hyvistä ja usein myös huonoista puolista. Vaikuttajan tulee myös kertoa, kenelle mikäkin tuote tai palvelu sopii ja pyrkiä löytämään oikea kohderyhmä. Tosiasioihin perustuva markkinoiminen on rationaalista ja älyllistä vaikuttamista. Toki kaikki tosiasiat ja luvut esitetään aina takana olevan yrityksen kannalta edullisesti.

Toinen yleinen tapa markkinoida sosiaalisessa mediassa on vedota kansalaisten vakaumuksiin ja arvoihin. Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat erilaiset hyvinvointipalvelut ja niiden markkinoiminen. Hyvinvointi ja terveys ovat tärkeitä varmasti jokaiselle. Sen vuoksi erilaiset hyvinvointipalvelut ja -kurssit ovat nostaneet suosiotaan. Hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palveluita markkinoivat vaikuttajat ovat pitkälti vastuussa siitä, kenelle mitkäkin kurssit sopivat ja mikä on kurssien sisältö. Esimerkiksi kurssien sisältö on aina käytävä tarkasti läpi.

Sellaista vaikuttajaa, joka antaa kaikista markkinoimistaan tuotteista ja palveluista kokonaisvaltaisen kuvan, arvostetaan. Arvostetut vaikuttajat saavat lisää markkinoitavia tuotteita ja palveluita, joten vaikuttajan työtä kannattaa tehdä täydellä sydämellä.